Top Decor

Zakładanie trawnika

 Każdy właściciel ogrodu może stać się posiadaczem zadbanego trawnika. Zanim przystąpimy do prac związanych z założeniem trawnika należy określić jego:

- przeznaczenie – czy ma być to trawnik wyłącznie dekoracyjny, użytkowany rekreacyjnie lub sportowo, a może będzie to przeznaczenie uniwersalne

- warunki świetlne panujące na terenie, gdzie planujemy założyć trawnik

 

Dopiero wtedy należy zdecydować się na zastosowanie odpowiedniej mieszanki traw.

 

Aby efekt końcowy spełnił oczekiwania należy przestrzegać kilku prostych reguł w trakcie zakładania i pielęgnacji trawnika. Wykorzystanie informacji zawartych poniżej pozwoli cieszyć się przez długie lata z efektownej murawy zgodnej z charakterem ogrodu.

 

 

1. Przygotowanie gleby

- glebę przekopujemy i usuwamy chwasty oraz starą darń. Gdy jest mocno zachwaszczona (szczególnie perzem) mechaniczne odchwaszczanie nie daje oczekiwanych wyników. Skutecznym sposobem będzie zastosowanie preparatu – herbicydu totalnego (wg recepty podanej na opakowaniu).

- gleba bardzo uboga w składniki mineralne powinna być w miarę możliwości wzbogacona 5 cm warstwą kompostu lub substratu torfowego.

- gdy podłoże jest mało przepuszczalne (o czym możemy przekonać się, gdy po intensywnych opadach deszczu przez kilka dni utrzymują się kałuże wody), przepuszczalność  jego poprawi dodanie około 3 cm warstwy piasku i wymieszanie go z podłożem.

- ważny jest także odczyn pH gleby. Trawa rośnie najlepiej na podłożu lekko kwaśnym (ph 5,5 do 6,5). Poniżej tego odczynu zaleca się wapnowanie wapnem węglanowym (kredą lub dolomitem). Gleby zasadowe wymagają nawozu zakwaszającego, np. siarczanu amonowego.

- glebę odchwaszczoną, odpowiednio wzbogaconą, bez kamieni, spulchniamy szpadlem lub glebogryzarką na głębokość około 20 cm. Pozostawiamy ją na 2 tygodnie, aby osiadła.

- piękny trawnik można uzyskać wysiewając mieszankę traw na wyrównane i dobrze ubite podłoże. Ubijamy je początkowo stopami, następnie za pomocą wału i kilkakrotnie grabimy w różne strony.

- łatwiejsza będzie pielęgnacja trawnika, gdy oddzielimy go od nasadzeń roślinnych, np. palisadą, kostką brukową lub rowkiem oraz gdy nie będziemy wysiewać nasion traw pod zwisającymi gałęziami drzew i krzewów oraz w takich miejscach, do których utrudniony jest dostęp światła i operowanie kosiarką.

 

2. Wysiewanie nasion

- nasiona traw można wysiewać od kwietnia do września

- optymalna temperatura kiełkowania wynosi 10-20ºC, w związku z tym nie należy spieszyć się z wysiewem nasion traw, gdy na dworze jest jeszcze zbyt chłodno.

- lepiej wysiewać nasiona traw po opadach deszczu. W czasie suszy należy zadbać o staranne podlanie podłoża tak, aby gleba była równomiernie nawilżona.

- przed siewem nasiona należy dokładnie wymieszać. Bez wykonania tego kroku nasiona mogą ułożyć się warstwowo poszczególnymi gatunkami i w takim przypadku wygląd trawnika może nie być jednolity.

- nasiona najlepiej podzielić na dwie równe porcje i wysiewać krzyżowo. Następnie należy przykryć je na głębokość 1 cm zagrabiając delikatnie ziemię grabiami o rzadkich zębach. Na koniec uciskamy grunt walcem ogrodowym w celu poprawienia kontaktu między nasionami i glebą.

 

3. Podlewanie

- kiełkujące nasiona i młode rośliny wymagają zapewnienia stałej wilgotności, szczególnie przez pierwszy miesiąc od momentu siewu. Dlatego też, gdy nie ma opadów deszczu, zaleca się zraszać teren, na którym wysiano mieszankę traw. Ten zabieg daje gwarancję szybkich i równomiernych wschodów oraz dobrego zakorzeniania się roślin.

- najkorzystniejsze dla trawy jest podlewanie wcześnie rano, kiedy niższe temperatury i mniejsze parowanie ograniczają straty wody.

- mocno ukorzenioną i dobrze rozrośniętą trawę podlewamy rzadziej, ale obficiej, przynajmniej raz w tygodniu, a w okresie suszy co trzy dni. Wygodnym rozwiązaniem jest zastosowanie automatycznych systemów nawadniających.

- przyjmuje się, że intensywnie rosnący trawnik potrzebuje tygodniowo około 20-30 litrów wody na 1m2. Grunt po podlaniu powinien być wilgotny na głębokości 15-20 cm.

 

4. Koszenie nowo założonego trawnika

- koszenie pomaga w uzyskaniu właściwie zagęszczonego trawnika.

- po raz pierwszy kosimy trawę, gdy osiągnie ona wysokość 8-10 cm, skracając maksymalnie źdźbła do 4-6 cm.

- podczas kolejnych koszeń można stopniowo obniżać wysokość noża kosiarki, lecz nigdy nie skracać trawy poniżej 2,5 cm.

- po dwóch, trzech wyższych koszeniach trawnik powinien być już właściwie zagęszczony

 

5. Koszenie starszego trawnika

- częstotliwość koszenia zależy od nawożenia, od częstotliwości podlewania, użytkowania trawnika, a także od pór roku.

- wiosną i wczesną jesienią trawnik wymaga koszenia co 7-10 dni, a podczas bezdeszczowych i upalnych dni lata oraz późną jesienią co 2-3 tygodnie.

- jednorazowo nie należy kosić więcej niż 1/3 wysokości roślin. Cięcie powyżej połowy wysokości zaburza wzrost trawy.

- optymalna wysokość trawnika w ogrodzie to 4-5 cm.

- trawę na boiskach kosi się nawet co 3-4 dni na wysokość 2,5-3 cm, lecz częściej nawozi.

- nie powinno się kosić mokrego trawnika, a podczas upałów lepiej kosić rano lub wieczorem.

- przerośnięty trawnik wymaga podniesienia wysokości koszenia.

- ostatnie koszenie wykonuje się przed nadejściem mrozów na wysokość około 3 cm.

 

6. Nawożenie

- do nawożenia trawników najlepiej stosować specjalne mieszanki nawozowe zgodnie ze sposobem użycia przedstawionym przez producenta. W sprzedaży są także mieszanki nawozowe o długotrwałym działaniu. Są to nawozy dosyć drogie, ale jednorazowa dawka pozwala uzyskać intensywnie zieloną i odporną na choroby trawę przez cały sezon.

- pierwsze nawożenie należy przeprowadzić z początkiem wegetacji (w zależności od pogody marzec-kwiecień), a później wiosną w okresie intensywnego wzrostu, co 4-6 tygodni. Jesienią należy zastosować nawóz ze zwiększoną zawartością fosforu i potasu, które są niezbędne dla wzmocnienia traw i ich systemu korzeniowego. Trawnik nawozimy nie później niż do końca września.

 

7. Regeneracja trawnika

- na wieloletnich trawnikach może wystąpić tzw. „filcowanie się”, spowodowane przez nadmierne nagromadzenie martwych resztek roślinnych. Utrudnia to pobór wody i składników pokarmowych przez korzenie traw, które nie wrastają w głąb gleby, a rozwijają się na powierzchni. W konsekwencji trawa jest bardzo wrażliwa na upały, deptanie i choroby. Wyczesywanie suchych resztek z trawy wraz z płytkim nacinaniem powierzchni darni nazywamy wertykulacją.

- zabieg wertykulacji przeprowadzamy co najmniej raz w roku, najlepiej wczesną wiosną, po pierwszym koszeniu. Zazwyczaj pierwszy zabieg jest potrzebny w 2-3 roku po założeniu trawnika. Nie należy przeprowadzać go w pierwszym roku po założeniu trawnika, bo w ten sposób możemy doprowadzić do jego zniszczenia.

- do wertykulacji można używać metalowych grabi o gęsto rozmieszczonych zębach. W sprzedaży są także przypominające grabie wertykulatory ręczne o zębach ze sprężystej blachy

- nadmierne deptanie czy jazda samochodem po trawie powodują zbijanie się podłoża, w które trudno wsiąka woda, korzenie nie są dostatecznie dopowietrzone, co w rezultacie powoduje wypadanie trawy. Ratunkiem dla trawnika jest jego napowietrzanie i rozluźnienie podłoża (aeracja). Aerację można wykonać nakłuwając trawnik widłami amerykańskimi na głębokość około 10 cm lub lub używać specjalnych aeratorów Greenmill w formie nakładek na obuwie wyposażonych w kolce. Można też wykorzystać specjalne walce wyposażone w kolce. Te trzy metody można wykorzystać na trawnikach o małej powierzchni. W przypadku większych trawników zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest wykorzystanie urządzenia zwanego aeratorem. Aerację przeprowadzamy co najmniej dwa razy w roku (na wiosnę i późnym latem), od drugiego roku po założeniu trawnika.

- do regeneracji i podsiewu trawnika najlepiej stosować specjalistyczne mieszanki nasienne do renowacji. Mieszanki takie powodują szybkie uzupełnianie zniszczonej trawy. Całą powierzchnię dosiewanego trawnika przysypujemy ziemią ogrodniczą lub torfem odkwaszonym, po czym dokładnie ją rozgrabiamy. Na koniec uciskamy grunt walcem ogrodowym.

- piaskowanie to zabieg, który w naszym kraju jest bardzo rzadko stosowany, ale na zachodzie Europy bardzo często spotykany. Piaskowanie przyczynia się do powstawania nowych korzeni, rozłogów i pędów. Piasek poprawia przepuszczalność gleby i rozluźnia ją. W efekcie trawnik jest bardziej elastyczny. Piasek uzupełnia również nierówności w murawie. Piasek musi być suchy, aby można go było dokładnie i równomiernie rozsypać. Piasek powinien być średnioziarnisty, o granulacji 0,5-0,8 mm. Na 100 m2 należy użyć 0,1-0,15 m3 piasku, który rozrzucamy łopatą, a następnie rozgarniamy za pomocą grabi. Piaskowanie powinno być wykonywane po aeracji i wertykulacji.