Top Decor
  • 2011-03-09

    Rozsadę warzyw stosujemy, aby uzyskać wcześniejsze plony. Rozsada jest dobrym rozwiązaniem w przypadku gatunków, które mają dłuższy okres wegetacji i wymagają wyższych temperatur, szczególnie w początkowej fazie rozwoju. W innym wypadku będziemy je mogli wysadzać na zewnątrz dopiero od połowy maja, kiedy nie będzie niebezpieczeństwa jesiennych przymrozków. Uprawa niektórych warzyw nie jest nawet możliwa bez stosowania rozsady, ponieważ wysadzone w maju nie osiągną dojrzałości do jesiennych przymrozków. Kolejną zaletą roślin z rozsady jest większa odporność oraz wyższe plony.